Läxor och läxhjälp på fritidshemmet - Homework and homework assistance in the school-age educare center

DSpace Repository

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet - Homework and homework assistance in the school-age educare center

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läxor och läxhjälp på fritidshemmet - Homework and homework assistance in the school-age educare center
Author Sandell, Sanne ; Cato, Rebecka
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att undersöka hur läxor och läxhjälp berör fritidshemmets verksamhet. Studien belyser även en viss problematik gällande föräldrars möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. För att undersöka detta har vi först tagit del av tidigare forskning om läxor och läxhjälp, därefter har vi intervjuat fyra lärare för att se hur de ser på syftet med läxor. Slutligen intervjuade vi tre fritidslärare för att se hur läxhjälpen berör fritidshemmets verksamhet. Vi har i vår slutsats kommit fram till att merparten av lärarna i vår studie anser att syftet med läxor är att befästa sina kunskaper men även för att lära eleverna att ta ansvar. Angående läxhjälpen på fritidshemmets tid ansåg fritidslärarna i vår studie att läxhjälpen inte berörde verksamheten i någon större utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Läxor
Läxproblematik
Läxhjälp
Läxhjälp på fritidshemmet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18767 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics