Genusordningens järngrepp- en internationell studie kring kvinnliga lärares arbetssituation.

DSpace Repository

Genusordningens järngrepp- en internationell studie kring kvinnliga lärares arbetssituation.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsson, Ulrika
dc.date.accessioned 2015-04-29T06:15:00Z
dc.date.available 2015-04-29T06:15:00Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/18769
dc.description Detta examensarbete avser att beskriva hur kvinnliga lärare ser på deras arbetsvillkor och hur maktstrukturer påverkar deras arbete. Två kvinnor och en manlig lärare har blivit intervjuade i New South Wales, Australien och två kvinnor och en man har blivit intervjuade i södra Sverige. Jag har använt mig av genusteorier för att analysera mina informanter svar. Resultatet i denna uppsats visar på att genusordningen påverkar lärarens roll, arbetsvillkor och status negativt. Detta eftersom de regler som finns för både profession och status är uppbyggda efter manliga normer och läraryrket består främst av kvinnor. Min uppsats visar dessutom på hur de egenskaper som tillskrivs kvinnliga lärare inte anses vara lika betydelsefulla som de egenskaper som tillskrivs manliga lärare. en_US
dc.description.abstract This study aims to describe female teachers’ view of their working conditions and how power structures impact upon their work. Two female and one male teacher have been interviewed in New South Wales, Australia and two females and one male teacher have been interviewed in the south of Sweden. Gender theories have been used to analyze the interviewees’ answers. The findings in this assignment show how the gender order impact negatively on the teachers role, status and working conditions. This is because the system of both professions and status are built after male norms and the teacher profession mainly consists of women. Furthermore, my essay shows that characteristics attributed to female teachers are not as valuable as those characteristics that are attributed to male teachers. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Gender order sv_SE
dc.subject Gender sv_SE
dc.subject Profession sv_SE
dc.subject Status sv_SE
dc.subject Teacher sv_SE
dc.subject Women sv_SE
dc.subject Australia and Sweden sv_SE
dc.title Genusordningens järngrepp- en internationell studie kring kvinnliga lärares arbetssituation. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Samhällsvetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics