Kvalitet vid livets slut

DSpace Repository

Kvalitet vid livets slut

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvalitet vid livets slut
Author Ahlgren, Ingela ; Sandgren, AnnSofie
Date 2006
English abstract
The purpose of this review was from nurse´s perception to investigate in scientific literature nurse´s attitude to opioidtreatmentin palliative care. After inspiration from the model of Goodman the working process was formed in six steps and the review is based on systematic scruntiny and analysis from eight scientific articles. The results shows that knowledge and experience has got positive impact on nurse´s attitude to opioidtreatment in palliative care.The results produced as well that nurses with short experience of working, nurses inexperience in caring of serious disease and dying patients, plus nurses who dont show confidence to opioids as a treatment are averse against opioidadministration.
Swedish abstract
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att i vetenskaplig litteratur utifrån sjuksköterskornas perspektiv undersöka vilken inställning sjuksköterskor har till opioidbehandling i palliativ vård. Metoden baserades på systematisk granskning och analys av åtta vetenskapliga artiklar.Resultatet av denna litteraturstudie visar att kunskap och erfarenhet har en positiv påverkan på sjuksköterskornas inställning till opioidbehandling i palliativ vård. Resultatet visade också att sjuksköterskor med kort arbetslivserfarenhet, sjuksköterskors ovana i omvårdnaden av svårt sjuka och döende patienter samt de sjuksköterskor som inte visar förtroende för opioider som behandingsform är motvilliga till opioidadministration.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attitude
nurse
nursing
opioid
palliative care
Inställning
omvårdnad
opioid
palliativ vård
sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1877 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics