”Skapa något tillsammans” - Fem kulturarbetare i Jordanien berättar om sin syn på estetiska uttrycksformer och lärande

DSpace Repository

”Skapa något tillsammans” - Fem kulturarbetare i Jordanien berättar om sin syn på estetiska uttrycksformer och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Skapa något tillsammans” - Fem kulturarbetare i Jordanien berättar om sin syn på estetiska uttrycksformer och lärande
Author Soldal, Kristine
Date 2015
Swedish abstract
Under våren 2015 tilldelades jag Lärarförbundets Stipendium för studenter som läser till lärare. Detta stipendium möjliggjorde att jag kunde genomföra en studie utomlands om kulturarbetares syn på lärande och estetik. Syftet med studien har varit att undersöka olika kulturarbetares syn på lärande och estetik och i ett större perspektiv diskutera kulturens roll i skolan och i fritidshemmet. I studien valde jag att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod där jag genomförde fem semi-strukturerade intervjuer med kulturarbetare från tre olika organisationer baserade i staden Amman, Jordanien. Valet att genomföra min studie utomlands i Jordanien var att jag kom i kontakt med en organisation som beskrev hur de arbetade estetiskt med unga på ett spännande sätt. Här väcktes ett intresse för att fördjupa mig i verksamheten och se hur man internationellt kan arbeta för att sedan koppla det till frågor om fritidshemmets utveckling och verksamhet här i Sverige. Den samlade empirin har senare analyserats ur tidigare forskning och relevant teori. Resultatet av min undersökning visar på att det finns många olika uppfattningar om varför det är viktigt med estetisk aktivitet för barn och unga. Vidare visar studien på att det finns en positiv inställning till ökat samarbete mellan kulturlivet och skolan för dessa kulturarbetare i Jordanien och varför ett sådant samarbete är viktigt. Dock nämns det även hinder för ett sådant samarbete, där låg prioritering av kulturen och ekonomiska begränsningar spelar in.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject estetik
estetiska läroprocesser
kreativitet
kultur
lärande
samhälle
Handle http://hdl.handle.net/2043/18782 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics