Varför ska Malmö finnas?

DSpace Repository

Varför ska Malmö finnas?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Varför ska Malmö finnas?
Author Stigendal, Mikael
Date 2014
English abstract
If the work of the Malmö Commission shall lead to a more equitable city, what is the most important thing to do? Well, it is linking the two overarching recommendations to each other. The one of the recommendations reflects a new way of thinking about the economy and is ultimately intended to alter the relationship between growth and welfare. Malmö needs to adjust to a growth based mainly on the production of new values and not on speculation. The actual production of these new values should occur in organisational structures which promote development and learning. This is precisely what that the second recommendation is all about through the creation of knowledge alliances. In fact, it makes us more qualified as consumers. It can make us demand products and services of higher quality, organic and fair trade. This demand is of importance in steering growth in a more need-based direction. Knowledge alliances is an end in itself by strengthening societal participation, but can also be crucial in the readjustment of both growth and welfare.
Swedish abstract
Vad är viktigast att göra för att Malmökommissionens arbete ska leda till en mer jämlik stad? Jo, det är att få de två huvudrekommendationerna att hänga ihop. Den ena rekommendationen ger uttryck för ett nytt tänkande om ekonomin och syftar ytterst till att förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd. Malmö måste ställa om sig till en tillväxt som främst bygger på produktion av nya värden och inte på spekulation. Själva produktionen av dessa nya värden måste ske i utvecklande och lärande organisationsformer, precis det som den andra rekommendationen handlar om genom skapandet av kunskapsallianser. Det gör oss nämligen mera kvalificerade som konsumenter. Det kan få oss att efterfråga varor och tjänster med högre kvalitet, ekologiska och rättvisemärkta. Denna efterfrågan är viktig för att styra tillväxten i en mera behovsprövad riktning. Kunskapsallianser är ett mål i sig genom att stärka delaktigheten i samhället men de kan också bli centrala i omställningarna av både tillväxt och välfärd.
Link http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/s... (external link to publication)
Publisher Karolinska Institutet
Host/Issue Socialmedicinsk tidskrift;5
Volume 91
ISSN 0037-833X
Pages 8
Page 505-512
Language swe (iso)
Subject Ojämlikhet
Tillväxt
Välfärd
Malmö
Kunskapsallians
Hållbarhet
Kapitalism
Nyliberalism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18805 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics