Dialysberoende patienter och deras upplevelse av livskvalitet. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Dialysberoende patienter och deras upplevelse av livskvalitet. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dialysberoende patienter och deras upplevelse av livskvalitet. En litteraturstudie.
Author Andersson, Katarina E ; Naumann, Pernilla
Date 2006-01-19
English abstract
The aim of this study was to describe the contributing factors that affect the experience of quality of life in dialysis dependent patients and if there were any differences in how men and women experience the contributing factors that affect their quality of life. The method was a literature study based on ten scientific articles. The result revealed six different themes; fatigue, adjustment to a life in dialysis, experiences and emotions in relation to suffering, loss of freedom, limitations and transformed relationships. Differences between men and women in their experience of the contributing factors that affect their quality of life were indiscernible. The result of this study can be used to meet these patients with an increased understanding and knowledge of their situation.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitet hos patienter i dialys samt om det finns några skillnader i hur män och kvinnor i dialys upplever de faktorer som påverkar livskvaliteten. Metoden var en litteraturstudie, baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade på följande sex teman: trötthet, anpassning till ett liv med dialys, upplevelser och känslor i samband med lidande, förlust av frihet, begränsningar samt förändrade relationer. Det gick inte att urskilja några skillnader i mäns och kvinnors upplevelse av de faktorer som påverkar livskvaliteten. Resultatet kan användas till att möta dessa patienter med en ökad förståelse och kunskap om deras situation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject dialys
hemodialys
livskvalitet
peritonealdialys
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/1881 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics