Sjuksköterskans upplevelser vid mötet med döende patienter - skillnader mellan förväntade och oväntade dödsfall

DSpace Repository

Sjuksköterskans upplevelser vid mötet med döende patienter - skillnader mellan förväntade och oväntade dödsfall

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans upplevelser vid mötet med döende patienter - skillnader mellan förväntade och oväntade dödsfall
Author Ersoy, Nilufer ; Knutson, Stina
Date 2006
English abstract
Today in Sweden, it’s unusual to encounter death. Many nurses lack experience and education in meeting death and the dying. In order to give a professional care it’s important to examine one’s understandings and feelings regarding death. The aim of this literature study is to examine the nurse’s experiences and feelings when encountering dying patients, if there are any differences between expected and unexpected death, and which coping strategies the nurse can employ in order to handle her feelings. The result was divided into eight different categories. Feel-ings of stress, inadequacy and guilt were stronger in connection with unexpected death. The two most central coping strategies were support from colleagues and the nurse’s own ability to maintain an emotional balance in the relation with her patients.
Swedish abstract
I dagens Sverige är det ovanligt att möta döden på nära håll. Många nyutexaminerade sjuksköterskor saknar erfarenhet av att möta döden och döende. För att kunna ge en god professionell omvårdnad är det viktigt att ha bearbetat sina tankar och känslor inför döden. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka känslor sjuksköterskan upplever vid mötet med döende patienter, om det finns några skillnader mellan förväntade och oväntade dödsfall samt vilka copingstrategier sjuksköterskan kan använda för att hantera de känslor som uppstår i samband med dödsfallen. Resultatet delades in i åtta kategorier av negativa och positiva känslor. Känslor som stress, otillräcklighet och skuld upplevdes starkare vid oväntade dödsfall, medan tillfredsställelse var vanligare vid de förväntade. Studien visade även att stöd från arbetskolleger samt sjuksköterskans förmåga att hålla en känslomässig balans är de viktigaste copingstrategierna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akut
death
emergency
experience
nurse
palliative
copingdöden
palliativ
sjuksköterska
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1885 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics