The experience of tooth loss and the need for oral public health work in a rural part of Zimbabwe

DSpace Repository

The experience of tooth loss and the need for oral public health work in a rural part of Zimbabwe

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The experience of tooth loss and the need for oral public health work in a rural part of Zimbabwe
Author Hedberg, Ida ; Kristoffersson, Anna
Date 2015
English abstract
Tooth loss may have a big impact on a person’s life. The aims of this study were twofold: examine how people, when seeking dental care at a volunteer clinic in Zimbabwe, experienced losing teeth and the subsequent effects of this on their lives. For this purpose, semi-structured interviews were conducted at a clinic in Zimbabwe with 19 patients participating. To examine how oral public health work can be pursued in a rural part of Zimbabwe observations at rural schools, city schools and from the volunteer clinic were performed. According to this study, chewing ability, different social and psychological qualities of life was not correlated to the number of remaining teeth. There was a considerable variation between the individuals own experiences and attitudes. It is of great importance to expand the public health programs in these areas to establish a long-term positive effect on the patient’s oral health. The main problem in the future is to get the information and instructions to lead to a permanent change of patients' health care habits.
Swedish abstract
Att förlora tänder kan ha en stor inverkan på en människas liv. Syftet med denna studie var dels att undersöka hur människor, som söker tandvård på en volontärklinik i Zimbabwe, upplever att förlora sina tänder. Studien berör även vilken effekt detta har på deras liv. Semistrukturerade intervjuer utfördes på volontärkliniken med 19 deltagande patienter. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur oralt folkhälsoarbete kan bedrivas i en del av Zimbabwe med lågt socio-ekonomiskt status. Studien omfattar observationer vid skolor på landsbygden, stadsskolor och från volontärklinik. Enligt denna studie är inte antalet tänder korrelerat till tuggförmåga eller sociala och psykologiska livskvaliteter. Det fanns en betydelsefull spridning mellan individer gällande upplevelser och attityder. Det är av stor vikt att utöka offentliga hälsoprogram inom dessa områden för att etablera en långsiktigt positiv effekt på patienters munhälsa. Det största problemet i framtiden är att få information och instruktioner att leda till en permanent förändring av hälsorelaterade vanor.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 30
Language eng (iso)
Subject Dentistry
Zimbabwe
public health
tooth loss
Handle http://hdl.handle.net/2043/18851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics