Didaktiska frågor och val hos två svensklärare i år F-3

DSpace Repository

Didaktiska frågor och val hos två svensklärare i år F-3

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Linnea ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Didaktiska frågor och val hos två svensklärare i år F-3
Author Nilsson, Linnea ; Svensson, Martin
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur två verksamma lärare i årskurs ett kan arbeta med läs- och skrivundervisning. Det empiriska material som har samlats in utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och kvalitativa observationer. Arbetets resultat visar att lärarna har olika teoretiska utgångspunkter vid planeringen av undervisningen. Utifrån arbetets resultat dras två slutsatser, nämligen att två verksamma lärare lägger upp sin läs- och skrivundervisning på olika sätt, vilket leder till att de använder olika arbetsmetoder och material. Slutsatsen är också att lärarna tillämpar de svenskämnesdidaktiska frågorna i olika hög grad vid planering av sin undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject bedömning
didaktiska val
läsning
skrivning
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18853 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics