Några elevers känslor och tankar i ett möte med en skalbagges livscykelstadier / A couple of pupils’ emotions and thoughts when meeting a beetle’s life cycle stages.

DSpace Repository

Några elevers känslor och tankar i ett möte med en skalbagges livscykelstadier / A couple of pupils’ emotions and thoughts when meeting a beetle’s life cycle stages.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Några elevers känslor och tankar i ett möte med en skalbagges livscykelstadier / A couple of pupils’ emotions and thoughts when meeting a beetle’s life cycle stages.
Author Salmi, Anna ; Toft, Emma
Date 2015
Swedish abstract
Avsikten med detta arbete är att undersöka vilka känslor och tankar elever kan ha till djur, samt om de kan ändras när eleverna blir bekanta med djuren. Vi har valt att utföra en kvalitativ undersökning där vi kombinerar metoderna intervju och observation. Undersökningen genomfördes på tio elever i årskurs ett, där alla enskilt fick bekanta sig med en skalbagges alla livcykelstadier under ca 10 minuter. I början och slutet av varje intervju bad vi eleverna att berätta vad de kände och tänkte när de såg djuren, därefter grundade vi vår analys och tolkning av vårt material med hjälp av konstruktivismen. I vår undersökning såg vi att alla elever hade någon sorts känsla för och tanke om djuren, dock kunde det vara svårt att tyda känslorna eftersom vissa elever verbalt kunde uttrycka en känsla medan kroppsspråket visade en annan. Generellt ändrade eleverna sina känslor och tankar till djuren under intervjuns gång, men vi kunde inte uppfatta något mönster i hur känslorna och tankarna ändrades.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject adult
djur
elever
känslor
larv
livscykler
negativt
positivt
puppa
skalbagge
tankar
zophobas
ägg
Handle http://hdl.handle.net/2043/18860 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics