SJUKSKÖTERSKANS NÄRVARO VID NYBESÖK - TILL VILKEN NYTTA?

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKANS NÄRVARO VID NYBESÖK - TILL VILKEN NYTTA?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖTERSKANS NÄRVARO VID NYBESÖK - TILL VILKEN NYTTA?
Author Olsson, Josefin ; Olsson, Therese
Date 2006
English abstract
At the chemotherapy surgery, at University hospital MAS, for nearly two years ago did they start a project. The project’s main target was to let the assigned registered nurse to be present at the new visit a doctor had with his patient before chemotherapy treatment. Any research that have examine the presence of the nurse at these newvisits has us as far as is known not been done. Data collection has been done whit half- structured, none standard interviews, number of informants were six persons. The aim was to investigate the assigned registered nurse’s experiences before, during and after the newvisit and eventually pros and cons with this way to work. The result showed us that the assigned registered nurse experienced it very positive to be present, and that their future works with the patient was made easier. It was easier for them to see the overall picture of the patient and they also experienced an increased security and continuity between them and the patient.
Swedish abstract
På cytostatikamottagningen, på Universitetssjukhuset MAS, påbörjade man ett projekt för ca två år sedan. Projektet hade som mål att den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan skulle närvara vid nybesöket som läkaren har med patienten inför planerad cytostatikabehandling. Någon forskning som tidigare undersökt sjuksköterskans närvaro vid sådana nybesök har oss veterligt tidigare ej gjorts. Datainsamling skedde med halvstrukturerade, icke- standardiserade intervjuer, antalet informanter var sex stycken. Syftet var att undersöka den omvårdnadsansvariga sjuksköterskans upplevelser före, under och efter nybesöket samt eventuella för- och nackdelar med detta arbetssätt. Resultatet visade att de omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna upplever det som mycket positivt att närvara, och deras framtida arbete med patienterna underlättades. De hade lättare att se helheten och de upplevde att det blev en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject cytostatikamottagning
intervjustudie
nybesök
omvårdnadsansvarig sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1887 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics