Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning

DSpace Repository

Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning
Author Kristensson, Emelie ; Kristoffersson, Theresia
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i lågstadiet ser på platsens betydelse för inlärning, men även hur de arbetar med det, framför allt i SO-undervisning. Syftet har även varit att se vad forskning och läroplan säger om platsbaserat lärande som undervisningsmetod. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där fem lärare i årskurserna 1-3 på tre olika skolor har intervjuats. Resultatet visar att lärarna vi intervjuat ser fördelar med att använda platsbaserat lärande i undervisningen. De menar att det är en undervisningsmetod som gynnar många och genom att gå utanför klassrummet får eleverna använda sig av sinnena, fantasin och praktisk inlärning. Detta betonar även teoretiker så som Dewey, Key, Montessori och Vygotskij är viktigt för inlärning. Resultatet visar även att lärare använder sig av platsbaserat lärande men i olika utsträckning. En viktig faktor till att lärarna kan använda sig av denna undervisningsmetod hänger på att skolan avsätter pengar till läromedel som finns utanför skolan. Detta har varierat på de skolor vi besökt och bidragit till att arbetssättet har använts i olika utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject autentisk plats
närområdet
platsbaserat lärande
praktisk inlärning
sinnena
utomhus
Handle http://hdl.handle.net/2043/18875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics