Matematisk problemlösning i årskurs 1-3 - ur ett lärarperspektiv.

DSpace Repository

Matematisk problemlösning i årskurs 1-3 - ur ett lärarperspektiv.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematisk problemlösning i årskurs 1-3 - ur ett lärarperspektiv.
Author Ekdahl, Jannie ; Hallström, Emma
Date 2015
Swedish abstract
Under drygt fyra år på Malmö högskola har vårt intresse för problemlösning vuxit och synen på undervisning med matematisk problemlösning förändrats. Vi har lärt oss att man kan få ut så mycket mer av en undervisning med problemlösning om man bara gör det på ett bra sätt. Men vad är ett bra sätt och hur fungerar det i grundskolan? Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärares uppfattning om problemlösning kan påverka hur de bedriver sin undervisning samt hur undervisningen förhåller sig till aktuell forskning. I arbetet presenterar vi forskning gällande problemlösning samt vår undersökning av hur lärare i årskurs 1-3 uppfattar matematisk problemlösning och hur det kan påverka lärarnas sätt att bedriva undervisningen i problemlösning. Med kvalitativa intervjuer har vi fått en bild av fem lärares perspektiv på sin undervisning. Resultatet visar att lärarnas uppfattning om matematisk problemlösning samspelar med vad forskning och läroplanen säger med avseende på hur problemlösning kan bedrivas för en god kunskapsutveckling bland eleverna. Dock visar även resultatet att lärarnas undervisningspraktik till viss del viker av från vad forskning menar på hur man bör undervisa i matematisk problemlösning för en god kunskapsutveckling. Att ändra sin undervisning kräver inte bara god kunskap utan det påverkas även av yttre faktorer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject lärarens perspektiv
matematik
problem
problemlösning
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18882 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics