Vad är det frågan om?

DSpace Repository

Vad är det frågan om?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är det frågan om?
Author Parck, Olle ; Simon, Pontus
Date 2015
Swedish abstract
Denna studie är genomförd för att få insyn i vilka kommunikationsmönster som finns i tre klassrum. Den studerar även vilka röster som hörs i dessa tre klassrum. Vi har utifrån Lev Vygotskijs teori om kunskap och språkutveckling analyserat vår empiri. Studien tittar också på hur turtagningen, vem som får ordet samt hur de får ordet. I analysen av turtagningen används Catrin Norrbys modell som utgångspunkt. Resultatet visar att de tre klasserna följer samma kommunikationsmönster där läraren tar upp majoriteten av den talade tiden i klassrummen. Studien synliggör också att läraren är den har kontroll över vem som pratar. Även att autentiska frågor är en avgörande faktor för hur mycket elever pratar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Autentiska frågor
dialog
turtagning
tur
språkutveckling
uppföljning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18898 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics