Det dola förtrycket - en intersektionell analys av lärarhandledningsmaterialet Duckface/Stoneface

DSpace Repository

Det dola förtrycket - en intersektionell analys av lärarhandledningsmaterialet Duckface/Stoneface

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det dola förtrycket - en intersektionell analys av lärarhandledningsmaterialet Duckface/Stoneface
Author Holmqvist, Lina ; Magee Mateluna, Josefin
Date 2015
English abstract
In the light of the Swedish curriculum guidelines, that express that no one in school should be exposed for discrimination, the aim of this thesis is to carry out a critical discourse analysis of the teaching manual guide Duckface/Stonface from an intersectional perspective. The intersectional perspective aims to bring forth specific situations of oppression that is created in the intersection of power struggles based on class, gender, ethnicity and sexuality, among other factors. Faircloughs three dimensional analysis model is used as the critical discourse analysis method. The results of the teaching manual guide shows, among other findings, that there is a social practice where binary gender identities is the norm and that girls and boys are different. The manual guide is also permeated by a whiteness norm. The conclusion is that the non-normative is excluded and invisibilized and that it doesn´t have an intersectional perspective.
Swedish abstract
Mot bakgrund av den svenska läroplanens riktlinjer om att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering, är syftet med denna uppsats att utföra en kritisk diskursanalys av lärarhandledningsmaterialet Duckface/Stonface utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det intersektionella perspektivet syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter av maktrelationer baserade på exempelvis klass, kön, etnicitet och sexualitet. Som metod används kritisk diskursanalys utifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell. Resultatet visar bland annat att det i materialet finns en social praktik där binära könsidentiteter är norm samt att tjejer och killar är olika. Materialet genomsyras också av en vithetsnorm. Slutsatsen är att det icke-normerande utesluts och därmed osynliggörs samt att materialet inte innehåller ett intersektionellt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject etnicitet
intersektionellt perspektiv
intersektionalitet
klass
kritisk diskursanalys
kön
lärarhandledningsmaterial
metodmaterial
sexualitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18919 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics