Att förebygga malnutrition hos äldre - en sjuksköterskeuppgift

DSpace Repository

Att förebygga malnutrition hos äldre - en sjuksköterskeuppgift

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att förebygga malnutrition hos äldre - en sjuksköterskeuppgift
Author Larsson, Pamela ; Schiller, Sofia
Date 2006
English abstract
Malnutrition is a significant issue for the elderly, and it leads to a number of diseases, prolonged stays in hospital and an increase in mortality. The aim of this literary review was to describe the nurse’s task of preventing malnutrition in elderly patients in hospitals or nursing homes, and to describe the different courses of action available to identify patients at nutritional risk. The methods were literary review, and ten quantitative articles have been reviewed with regard to scientific quality. The results show that nurses preventive measures should be focused on two areas; nursing care and screening. The results are presented on the basis of six themes. The conclusion is that nurses need to acknowledge the importance of nutrition during their training. The importance of nutrition needs to be strongly highlighted in order to make the preventive measures of nurses efficient.
Swedish abstract
Malnutrition är ett stort problem hos äldre patienter, och leder till ett antal följdsjukdomar, förlängda vårdtider samt en ökad dödlighet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans arbete med att förebygga malnutrition hos äldre patienter på sjukhus eller äldreboenden, samt att beskriva de olika tillvägagångssätt som finns för att identifiera riskpatienter. Metoden var litteraturstudier där tio kvantitativa artiklar granskats med avseende på vetenskaplig kvalitet. Resultatet visar att sjuksköterskors arbete med att förebygga malnutrition främst bör inriktas på två områden; omvårdnadsåtgärder och screening. Resultatet presenteras utifrån sex teman. Slutsatsen är att sjuksköterskor behöver inse vikten av nutrition redan under utbildningen. Nutritionens betydelse måste belysas starkare för att sjuksköterskans preventiva arbete ska bli effektivt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Malnutrition
Omvårdnad
Screening
Sjuksköterska
Prevention
Handle http://hdl.handle.net/2043/1892 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics