ALS- En litteraturstudie om ALS patienter och deras vårdgivares behov i den palliativa vården

DSpace Repository

ALS- En litteraturstudie om ALS patienter och deras vårdgivares behov i den palliativa vården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ALS- En litteraturstudie om ALS patienter och deras vårdgivares behov i den palliativa vården
Author Nilsson, Anna ; Kjell, Malin
Date 2006
English abstract
Amyotrophic lateral sclerosis is a progressive neurodegenerative disease that causes the motor neurons in the brain, brainstem and the outer areas of the spinal cord to degenerate.Any treatment or cure for patients with ALS is not yet discovered. The treatment is therefore concentrated onto meeting the patient’s different needs, during the fast progression of the disease, to give the best palliative care. The purpose of this literature study is to investigate what kind of care a patient with ALS and its caregiver have. The result has been thematisized after the patients and caregivers physical, psychological, existential and social needs. The different needs varied, depending on in what present stage of the disease the patient was in. This did also affect the caregivers.
Swedish abstract
Amyotrofisk lateral skleros klassas som en neurologisk sjukdom där de motoriska nervcellerna i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgens yttre del degenererar. Någon kurativ behandling för patienter med ALS finns inte i nuläget. Behandlingen inriktas därför på att möta behoven som patienterna utvecklar under det snabba sjukdomsförloppet för att ge den bästa palliativa vården. Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka vilka omvårdnadsbehov en patient med ALS och deras vårdgivare har. Resultatet har tematiserats efter patienterna och vårdgivarnas fysiska, psykiska, existentiella och social behov. De olika behoven varierade, beroende på var i sjukdomsförloppet patienterna befann sig. Något som även påverkade vårdgivarna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject ALS
behov
palliativ vård
patient
vårdgivare
amyotrofisk lateral skleros
Handle http://hdl.handle.net/2043/1893 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics