ALS- En litteraturstudie om ALS patienter och deras vårdgivares behov i den palliativa vården

DSpace Repository

ALS- En litteraturstudie om ALS patienter och deras vårdgivares behov i den palliativa vården

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Anna
dc.contributor.author Kjell, Malin
dc.date.accessioned 2006-01-24T09:17:56Z
dc.date.available 2006-01-24T09:17:56Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1893
dc.description Amyotrofisk lateral skleros klassas som en neurologisk sjukdom där de motoriska nervcellerna i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgens yttre del degenererar. Någon kurativ behandling för patienter med ALS finns inte i nuläget. Behandlingen inriktas därför på att möta behoven som patienterna utvecklar under det snabba sjukdomsförloppet för att ge den bästa palliativa vården. Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka vilka omvårdnadsbehov en patient med ALS och deras vårdgivare har. Resultatet har tematiserats efter patienterna och vårdgivarnas fysiska, psykiska, existentiella och social behov. De olika behoven varierade, beroende på var i sjukdomsförloppet patienterna befann sig. Något som även påverkade vårdgivarna. en
dc.description.abstract Amyotrophic lateral sclerosis is a progressive neurodegenerative disease that causes the motor neurons in the brain, brainstem and the outer areas of the spinal cord to degenerate.Any treatment or cure for patients with ALS is not yet discovered. The treatment is therefore concentrated onto meeting the patient’s different needs, during the fast progression of the disease, to give the best palliative care. The purpose of this literature study is to investigate what kind of care a patient with ALS and its caregiver have. The result has been thematisized after the patients and caregivers physical, psychological, existential and social needs. The different needs varied, depending on in what present stage of the disease the patient was in. This did also affect the caregivers. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject ALS en
dc.subject behov en
dc.subject palliativ vård en
dc.subject patient en
dc.subject vårdgivare en
dc.subject amyotrofisk lateral skleros sv
dc.title ALS- En litteraturstudie om ALS patienter och deras vårdgivares behov i den palliativa vården en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics