Sällskapsdjur och äldre personer - en litteraturstudie om effekter på äldres hälsa och välbefinnande

DSpace Repository

Sällskapsdjur och äldre personer - en litteraturstudie om effekter på äldres hälsa och välbefinnande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sällskapsdjur och äldre personer - en litteraturstudie om effekter på äldres hälsa och välbefinnande
Author Ekström, Eva ; Nielsen, Peter
Date 2006
English abstract
The purpose of this study was to examine what effects the presence of animals has on the health and wellbeing of elderly persons. The method used was to review ten articles. The study shows that pets have several positive effects, primarily in the care for elderly with Alzheimer’s disease. These individuals showed a higher degree of socialization and a lower degree of agitated behaviours in the presence of animals. Healthy elderly were also influenced in a positive way by the relation with animals in regards to socialization and the degree of physical activity. The conclusion is that pet-therapy is an intervention that has a great potential to fulfil a need in elderly people that is otherwise hard to provide for.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka vilka effekter kontakten med sällskapsdjur har för äldre personers hälsa och välbefinnande. Metoden var en litteraturstudie där tio artiklar granskades. Studien visar att djurs närvaro har ett flertal positiva effekter framförallt i vården av äldre med Alzheimers sjukdom. Dessa uppvisade en högre grad av socialisering och en lägre grad av beteendestörningar i närvaron av djur. Även friska äldre påverkades positivt av relationen med djur då det gällde sociala kontakter och graden av fysisk aktivitet. Slutsatsen är att djurterapi är en intervention som har stor potential att fylla ett behov hos äldre människor som annars är svårt att tillgodose.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Alzheimers sjukdom
djurterapi
omvårdnad Orem
socialisering
sällskapsdjur
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/1894 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics