Den "Muslimska kvinnan" i läroboken

DSpace Repository

Den "Muslimska kvinnan" i läroboken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den "Muslimska kvinnan" i läroboken
Author Darwish, Tomas
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Hur framställs muslimska kvinnor i läroböcker framtagna att följa GY11? Det har varit denna uppsats huvudfrågeställning. Med utgångspunkt i ett teoriavsnitt som presenterar aktuellt forskningsläge kring muslimsk feminism framställdes en kodningsmanual som har använts som redskap för att analysera fem stycken läroböcker. Det som framförallt framkommer i den teoretiska utgångspunkten är kontextens betydelse och vikten av omtolkningar för att förstå islam på ett, för de muslimska feministerna, rätt sätt. Bilder, ord, meningar och uttryck för idéer har plockats ut och redovisats. Resultatet visar en spridd bild av förankring i forskning kring berörda ämne. Analysen påvisar att läromedelsförfattarna i relativt stor utsträckning använder relevanta begrepp men däremot saknas en koppling till forskning som berör ämnet i nästan samtliga läroböcker. _____________________________
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Religionsdidaktik
Muslimsk feminism
Muslimska kvinnor
Läromedelsanalys
Kontextualisera
Religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/18950 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics