Att leva på nytt efter en hjärtinfarkt

DSpace Repository

Att leva på nytt efter en hjärtinfarkt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att leva på nytt efter en hjärtinfarkt
Author Andersson, Katarina V ; Gustafsson, Petra
Date 2006
English abstract
To many people it’s a belief that an acute myocardial infarction is the end of their career, social life and most sport activities as well. The majority of the risk factors that is caused by an acute myocardial infarction are considered to be changeable by altering a person’s lifestyle. Unfortunately there is a quite a few people that have difficulty’s making such changes on there own after an acute myocardial infarction. A working relationship between caregiver and patient is the basic ground for the healthcare- and changing process to be as complete possible. The aim of this literature review is to describe the factors that influence a patients lifestyle changes after an acute myocardial infarction and also to describe what meaning the nurses’ supportive and guiding role has for these patients. This is a classic literature review that is based on eleven scientific articles. The themes that emerged during the writing of this review are teaching, support and motivation, and coping. The result shows that people that had an acute myocardial infarction are often affected by multiple factors, where education is the main factor. Even healthcare personal and relatives has an important and also a supportive role in the change of lifestyle.
Swedish abstract
För många människor innebär en hjärtinfarkt en tro på att det är slut med det yrkesverksamma livet, fritidsaktiviteter och samliv. Flertalet av de riskfaktorer som orsakat hjärtinfarkten anses gå att förändra genom att ändra på personens livsstil. Dock är det många personer som har svårt att ta tag i sådana förändringar efter infarkten. En fungerande relation mellan vårdgivare och patient ligger till grund för att omvårdnads- och förändringsprocessen ska bli så fulländad som möjligt. Syftet med litteraturstudien är att beskriva de faktorer som inverkar på patienters livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt samt beskriva vilken betydelse sjuksköterskans stödjande och vägledande roll har för dessa patienter. Detta är en klassisk litteraturstudie som baseras på elva vetenskapliga artiklar. De teman som växte fram under arbetets gång är undervisning, stöd och motivation, och coping. Resultatet visar att personer som drabbas av en hjärtinfarkt påverkas av flertalet faktorer, där undervisning är den huvudsakliga faktorn. Även vårdpersonal och anhöriga har en viktig och stödjande roll vid förändring av livsstilen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
hjärtinfarkt
livsstilsförändring
sjuksköterska
socialt stöd
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1897 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics