Hur prioriteras omvårdnaden?

DSpace Repository

Hur prioriteras omvårdnaden?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur prioriteras omvårdnaden?
Author Worsch, Kim ; Jeremiasen, Camilla
Date 2006
English abstract
How someone receives somebody is of great importance for the experience in short acute meetings. The registered nurses fill an important part in these situations. At the same time new research emphasise that registered nurses working at the emergency department display lesser competence in that special area than colleagues working in other departments. The aim of this study was to get a deeper understanding of the dynamic process that shapes the short encounter at an emergency department. The method used was a literature review with focus on qualitative data. The study resulted in four major themes essential for the outcome of the encounter. The themes were: communication, information, time factor, and holistic care. The result of this literature review showed that it is appliable on registered nurses, leading to a higher degree of consciousness about the importance of caring. This could contribute to patients receiving a more professional holistic encounter. Key words: acute care, encounter, holism, literature review, patient, registered nurse, perception, experience.
Swedish abstract
Bemötandet har en stor betydelse för upplevelsen i akuta situationer. Här spelar sjuksköterskan en stor roll, samtidigt som ny forskning visar att sjuksköterskor på akutmottagningar visar sämre kompetens inom detta område än sina kolleger på övriga avdelningar. Syftet med detta arbete är att tränga djupare in i förståelsen av den dynamiska process som formar det korta mötet på en akutmottagning. Detta gjordes genom en klassisk litteraturstudie där kvalitativa aspekter undersöktes. Studien visade på fyra huvudteman som var avgörande för hur mötet skulle förlöpa. Dessa fyra teman var: kommunikation, information, tidsfaktorn och holistisk omvårdnad. Sammanfattningsvis kan denna litteraturstudie leda till ökad medvetenhet hos sjuksköterskan, om omvårdnadens betydelse och därmed bidra till att patienten får ett professionellt helhetsbemötande på akutmottagningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
holism
litteraturstudie
patient
sjuksköterska
uppfattning
upplevelseakut omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/1898 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics