Hur prioriteras omvårdnaden?

DSpace Repository

Hur prioriteras omvårdnaden?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Worsch, Kim
dc.contributor.author Jeremiasen, Camilla
dc.date.accessioned 2006-01-24T09:22:02Z
dc.date.available 2006-01-24T09:22:02Z
dc.date.issued 2006 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1898
dc.description Bemötandet har en stor betydelse för upplevelsen i akuta situationer. Här spelar sjuksköterskan en stor roll, samtidigt som ny forskning visar att sjuksköterskor på akutmottagningar visar sämre kompetens inom detta område än sina kolleger på övriga avdelningar. Syftet med detta arbete är att tränga djupare in i förståelsen av den dynamiska process som formar det korta mötet på en akutmottagning. Detta gjordes genom en klassisk litteraturstudie där kvalitativa aspekter undersöktes. Studien visade på fyra huvudteman som var avgörande för hur mötet skulle förlöpa. Dessa fyra teman var: kommunikation, information, tidsfaktorn och holistisk omvårdnad. Sammanfattningsvis kan denna litteraturstudie leda till ökad medvetenhet hos sjuksköterskan, om omvårdnadens betydelse och därmed bidra till att patienten får ett professionellt helhetsbemötande på akutmottagningen. en
dc.description.abstract How someone receives somebody is of great importance for the experience in short acute meetings. The registered nurses fill an important part in these situations. At the same time new research emphasise that registered nurses working at the emergency department display lesser competence in that special area than colleagues working in other departments. The aim of this study was to get a deeper understanding of the dynamic process that shapes the short encounter at an emergency department. The method used was a literature review with focus on qualitative data. The study resulted in four major themes essential for the outcome of the encounter. The themes were: communication, information, time factor, and holistic care. The result of this literature review showed that it is appliable on registered nurses, leading to a higher degree of consciousness about the importance of caring. This could contribute to patients receiving a more professional holistic encounter. Key words: acute care, encounter, holism, literature review, patient, registered nurse, perception, experience. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject bemötande sv_SE
dc.subject holism sv_SE
dc.subject litteraturstudie sv_SE
dc.subject patient sv_SE
dc.subject sjuksköterska sv_SE
dc.subject uppfattning sv_SE
dc.subject upplevelseakut omvårdnad sv_SE
dc.title Hur prioriteras omvårdnaden? en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics