Barns inflytande och arbetet med demokrati i planeringsprocessen

DSpace Repository

Barns inflytande och arbetet med demokrati i planeringsprocessen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns inflytande och arbetet med demokrati i planeringsprocessen
Author Auselius, Emma ; Nilsson, Elin
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur begreppen inflytande och demokrati tolkas av pedagogerna och hur dessa kommer till uttryck i verksamheten. Undersökningen riktas även åt hur man som förskollärare arbetar med främjandet av barns inflytande och hur arbetet synliggörs i planeringsprocessen. Metoder som använts för att samla information är i form av en enkät samt uppföljande intervjuer med pedagoger. Det var tolv pedagoger som deltog i enkäten och fyra av dessa ställde sedan upp på intervjun. Enkäten bestod av åtta frågor och intervjun baserades på svaren från tre av enkätfrågorna. Med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv och tidigare forskning har analys och diskussion utformats. Arbetets olika delar har hela tiden utgått ifrån studiens tre frågeställningar samt syftet. Resultatet visade att alla förskolor som deltog i undersökningen arbetar med inflytande och demokrati men arbetssätten kan se olika ut. Det visade sig även att tolkningen av begreppen var liknande på alla förskolor. Läroplanens mål gällande begreppen används av samtliga vid planering och reflektion men de kommer till uttryck på olika sätt. Arbetet med att främja barns inflytande var synligt på samtliga förskolor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject inflytande
demokrati
planering
Handle http://hdl.handle.net/2043/18990 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics