Användbarhet av myndigheters informationssystem - En studie utifrån användarnas perspektiv

DSpace Repository

Användbarhet av myndigheters informationssystem - En studie utifrån användarnas perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Användbarhet av myndigheters informationssystem - En studie utifrån användarnas perspektiv
Author Shaalan, Haron ; Kangkeh, Jaspar
Date 2015
English abstract
Introduction: An increasing number of employees within government authorities is becoming dependent on information systems in order to conduct their duties. In the media, several cases have been highlighted where employees in government authorities have had problems with using their information systems. Therefore, we want to evaluate the usability of information systems in government authorities based on the employees’ opinions. Method: Through a questionnaire, we gathered responses from 149 employees in several government authorities. Conclusion: Usability in government authorities’ information systems is, in general, neither good nor bad, but mediocre. The information systems properties and the authorities’ implementation processes has a statistically significant effect on usability. Personal characteristics such as gender and age have no impact on the perceived ease of use.
Swedish abstract
Inledning: Allt flera anställda inom myndigheter blir beroende av informationssystem för att utföra sina arbetsuppgifter. Flera fall har uppmärksammats i media där anställda inom myndigheter haft problem med dessa system. Därför vill vi utvärdera användarvänligheten av informationssystemen hos myndigheter utifrån anställdas perspektiv. Metod: Genom en enkätundersökning har vi samlat in svar från 149 anställda inom olika myndigheter. Slutsats: Användarvänligheten i myndigheters informationssystem är generellt verken bra eller dålig, utan medioker. Systemens egenskaper samt myndigheternas implementeringsprocesser har en statistiskt säkerställd påverkan på den upplevda användarvänligheten. Personliga egenskaper som kön och ålder har ingen påverkan på den upplevda användarvänligheten.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Användbarhet
Användarvänlighet
Informationssystem
Myndigheter
Information system
Usability
Handle http://hdl.handle.net/2043/19002 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics