Säkerhetsutvärdering av smarta dörrlås utifrån ett kommunikationsperspektiv

DSpace Repository

Säkerhetsutvärdering av smarta dörrlås utifrån ett kommunikationsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Säkerhetsutvärdering ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Säkerhetsutvärdering av smarta dörrlås utifrån ett kommunikationsperspektiv
Author Gustafsson, Robin ; Janstad, Linus
Date 2015
English abstract
The interest in smart homes is increasing rapidly. As the smart home concept has evolved and wireless communication has become the norm, the complexity of the systems have increased and additional security and privacy problems have surfaced. The purpose of this paper is to examine if any information can be extracted from the communication of a smart door lock currently available on the market. This has been investigated in form of experiments through the interception of the door lock’s communication followed by automated and manual analysis of the data collected. The results of the study show that interception can be used to categorize the communication and for mapping of interaction with the connected door lock.
Swedish abstract
Intresset för smarta hem ökar kraftigt. Efterhand som smarta hem-konceptet utvecklats och trådlös kommunikation blivit normen har komplexiteten hos systemen ökat och nya säkerhets- och integritetsproblem uppdagats. Syftet med denna uppsats är att undersöka om någon information kan utvinnas ur kommunikationen hos ett smart dörrlås som finns ute på marknaden i dagsläget. Detta har undersökts i form av experiment genom avlyssning av dörrlåsets kommunikation följt av automatiserad och manuell analys av den insamlade datan. Resultatet av studien visar att avlyssning kan användas för att kategorisera kommunikationen och kartlägga interaktionen med det uppkopplade dörrlåset.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject säkerhetsutvärdering
smarta hem
smarta dörrlås
säkerhet
integritet
avlyssning
radio
kommunikation
radiokommunikation
uppkopplade dörrlås
Handle http://hdl.handle.net/2043/19008 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics