Matchning i den andra maskinåldern: En studie om matchning, missmatchning och arbetslöshet på en arbetsmarknad i snabb förändring

DSpace Repository

Matchning i den andra maskinåldern: En studie om matchning, missmatchning och arbetslöshet på en arbetsmarknad i snabb förändring

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matchning i den andra maskinåldern: En studie om matchning, missmatchning och arbetslöshet på en arbetsmarknad i snabb förändring
Author Berglund, Maria ; Rafors, Glenn
Date 2015
Swedish abstract
Vårt syfte med det här examensarbetet har varit att studera matchning som fenomen och olika matchningsinsatsers effekter på en arbetsmarknad i snabb förändring. Studien tar som utgångspunkt att det som kallas den andra maskinåldern leder till att arbetsmarknaden förändras allt snabbare då allt fler jobb automatiseras, robotiseras och digitaliseras på ett sätt som tidigare förknippades med science-fiction. Vi har intervjuat sex personer som arbetar med vägledande arbetsuppgifter på lite olika sätt inom tre olika verksamhetstyper, arbetsförmedling, jobbcoachning och studie- och yrkesvägledning, om deras syn på matchning och matchningens roll. Studiens resultat visar att behovet av matchning förväntas öka i takt med att arbetsmarknaden förändras allt snabbare och gamla jobb försvinner. Ett av de tydligaste resultaten i studien är att respondenterna ser ett ökat behov av dimensionering, alltså en anpassning av verksamheten utifrån samhällsbehoven, inom skolsektorn för att minska den missmatchning mellan arbetskraft och arbetsmarknad som uppstått genom den allt större valfriheten som individualiseringsprocesser i västvärlden inneburit. Att styra flödet av elever och studenter inom utbildningssystemet ses som ett sätt att möta de förändringar på arbetsmarknaden som den andra maskinåldern förväntas föra med sig. I examensarbetet introduceras även en preliminär modell, matchningsskalan, som synliggör det spänningsfält mellan samhällets behov och individens önskemål där matchningsinsatser skett och sker.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Matchning
Missmatchning
Individualisering
Anställningsbarhet
Valfrihet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19014 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics