Varför stannar de kvar? - Kvinnliga elever på bygg- och anläggningsprogrammet

DSpace Repository

Varför stannar de kvar? - Kvinnliga elever på bygg- och anläggningsprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför stannar de kvar? - Kvinnliga elever på bygg- och anläggningsprogrammet
Author Eklund, Susanne ; Toftén, Karina
Date 2015
Swedish abstract
Andelen kvinnor som väljer och fullföljer bygg- och anläggningsprogrammet är lågt i förhållande till övriga gymnasieprogram. Det är ett problem att så få kvinnor slutför sin utbildning på programmet med tanke på den investering som individen gör i form av insatser i studier och tid som läggs på utbildningen i onödan. Vidare bidrar detta till att arbetsmarknaden fortsätter vara könssegregerad. I den här studien undersöker vi vad som trots allt får kvinnliga elever att stanna kvar på programmet och ta sin yrkesexamen. Syftet är att beskriva och förstå kvinnliga elevers upplevelse av sin utbildning på bygg- och anläggningsprogrammet, samt hur de uppfattar sin karriär och sig själva. De frågeställningar som vi besvarar är följande: Vad menar respondenterna har på verkat deras karriärval samt hur har respondenterna upplevt sin studietid och hur ser de på sig själva i förhållande till sitt yrkesval och sin framtida karriär? Vi har använt oss av teorierna om Circumscription and compromise, Social cognitive career theory, samt kapital, fält och habitus. Vidare har vi analyserat vårt empiriska material med hjälp av begreppet genus. Studiens resultat visar att en stark drivkraft för kvinnornas val av program är att utbildningen med stor sannolikhet leder fram till ett arbete. Kvinnorna upplever inte att de behöver ändra något hos sig själva för att anpassa sig till programmet eller i yrkeslivet. Det framkom dock att de trots allt gör det och att det krävs en god social förmåga från deras sida för att passa in.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Bygg- och anläggningsprogrammet
genus
självbild
otraditionell
karriär
Handle http://hdl.handle.net/2043/19018 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics