Bröstcancer. En litteraturstudie om hur bröstcancerdrabbade kvinnor och män upplever och hanterar sin sjukdom

DSpace Repository

Bröstcancer. En litteraturstudie om hur bröstcancerdrabbade kvinnor och män upplever och hanterar sin sjukdom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bröstcancer. En litteraturstudie om hur bröstcancerdrabbade kvinnor och män upplever och hanterar sin sjukdom
Author Hansson, Sara ; Malmgren, Pia
Date 2006
English abstract
Breast cancer is a common disease today and arises many strong feelings. The aim of this study was to bring clarity and better understanding about how female and male breast cancer patients experience and cope with their disease, in order to find out how we as nurses can give satisfying care to these patients. The literature review was based on eleven scientific articles with qualitative alignment that were revised according to the Polit et al (2001) criteria’s. The theoretical reference frame was the description of the traumatical crisis process presented by Cullberg (1992). The results were divided into seven themes, under which the experiences and coping strategies of the patients were outlined. These themes were emotional experiences, identity & body image, inner strength, practical support, new life perspectives, the future and care. Among the most important and most salient experiences were the importance of the emotional support and the role of perceiving information in order to be able to cope with the situation. Here a gender difference was found. The experience and the coping of breast cancer is very complex and individual, hence the care must be adjusted thereby. The results can increase the nurses understanding and knowledge of the experiences and the coping of the female and male breast cancer, which could contribute to a better care with a holistic view of the patient.
Swedish abstract
Bröstcancer är en vanligt förekommande sjukdom idag och väcker många starka känslor. Syftet med denna litteraturstudie var att få klarhet och ökad förståelse i hur bröstcancerdrabbade kvinnor och män upplever och hanterar sin sjukdom för att ta reda på hur vi som sjuksköterskor kan ge tillfredsställande omvårdnad till dessa patienter. Litteraturstudien baserades på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ inriktning granskade enligt Polits et al (2001) kriterier. Den teoretiska referensramen var Cullbergs (1992) beskrivning av den traumatiska krisens förlopp. Resultatet uppdelades i sju teman, under vilka upplevelser och hanteringsstrategier hos de drabbade beskrivs. Dessa teman var emotionella upplevelser, identitet & kroppsbild, inre styrka, yttre stöd, nya livsperspektiv, framtid samt omvårdnad. Bland de viktigaste och mest framträdande upplevelserna var betydelsen av det emotionella stödet och vikten av tillhandahållandet av information för att kunna hantera sin situation. I detta fanns en viss genusskillnad. Upplevelsen och hanteringen av bröstcancer är väldigt komplex och individuell, därför måste också omvårdnaden anpassas därefter. Resultatet kan öka sjuksköterskans förståelse och kunskap om dessa kvinnors och mäns upplevelser och hantering av bröstcancer, vilket kan leda till en bättre omvårdnad med en helhetssyn på patienten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Breast cancer
coping
experiences
living with
nursing care
Handle http://hdl.handle.net/2043/1902 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics