Kommunikation och samspel mellan vårdpersonal och personer med Alzheimers sjukdom

DSpace Repository

Kommunikation och samspel mellan vårdpersonal och personer med Alzheimers sjukdom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kommunikation och samspel mellan vårdpersonal och personer med Alzheimers sjukdom
Author Moritz Howlett, Camille ; Lövqvist, Therese
Date 2006-01-24
English abstract
Communication and interaction are during our whole lives a foundation for the human time together, but the pattern can change during the way of life. To be taken ill in dementia means to loose whole or parts of your natural ability to communicate and there is great demands upon the one´s environment. The purpose of this studie was to examine how nurses could treat and communicate with persons who suffer from Alzheimers disease to avoid misunderstandings. The method of the literature study was to view the quality of nine articles. The result shows that the medical nursing staff´s use of clear questions, to speak the same language, to form fellowship and to be generous with yourself is of great importance in the communication.
Swedish abstract
Kommunikation och samspel är under hela vårt liv grunden för all mänsklig samvaro men mönstret kan ändras under livets gång. Att insjukna i en demenssjukdom betyder att förlora hela eller delar av sin naturliga förmåga att kommunicera och det ställs då stora krav på den demenssjukes omgivning. Syftet med denna studie var att undersöka hur vårdpersonal kan kommunicera och samspela personer med Alzheimers sjukdom för att undvika missförstånd. Metoden för litteraturstudien var att kvalitetsgranska nio artiklar. Resultatet visar att vårdpersonalens användande av tydliga frågor, att tala samma språk, att bilda gemenskap och att bjuda på sig själv är av stor betydelse i kommunikationen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Alzheimers sjukdom
demens
Kommunikation
Samspel
Vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/1903 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics