Barns möjligheter till inflytande över dokumentering i förskolan

DSpace Repository

Barns möjligheter till inflytande över dokumentering i förskolan

Details

Files for download
Icon
Det här är mitt ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns möjligheter till inflytande över dokumentering i förskolan
Author Johansson, Jessica
Date 2015
Swedish abstract
Abstract Pedagogisk dokumentation har blivit ett återkommande begrepp i förskolans värld de senaste åren. Lika så har Reggio Emilia filosofin blivit ett attraktivt arbetssätt både hos förskolechefer och verksamma pedagoger. Barns inflytande är ett annat hett begrepp som diskuteras. Ofta handlar det om HUR vi ska ge barnen inflytande. Ofta är det pedagogerna på småbarnsavdelningarna som har bryderier kring hur man jobbar med små barns inflytande. I den här studien kommer jag diskutera begreppen dokumentation, pedagogisk dokumentation och inflytande och undersöka hur de samverkar i dagens Reggio Emilia–inspirerade förskolor. Jag har format frågeställningar jag tänker försöka besvara utifrån intervjuer, arbetslagsdiskussioner och observationer. Studien visar att det arbetas flitigt med dokumentation men att det är svårt med de yngsta på grund av verbala svårigheter. Det blir svårt att reflektera tillsammans med barnen och hindrar fler möjligheter till inflytande över dokumentationen. Pedagogerna i studien anser att det behövs mer tid och mer personal i förskolan för att möta målen kring dokumentation och inflytande. Tillsammans med forskningen har studien öppnat upp för fortsatt forskning kring de etiska frågorna i samband med dokumentation i förskolan. Nyckelord: Dokumentation, inflytande, pedagogisk dokumentation
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject dokumentation
pedagogisk dokumentation
inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/19036 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics