Med en fot i varje värld - en studie av medie- och informationskunnighet inom svenskämnet

DSpace Repository

Med en fot i varje värld - en studie av medie- och informationskunnighet inom svenskämnet

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Viola ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med en fot i varje värld - en studie av medie- och informationskunnighet inom svenskämnet
Author Sten, Viola
Date 2015
Swedish abstract
I dagens medielandskap lever många människor en stor del av sitt liv genom digitala medier, något som även påverkar skolvärlden. Denna studie undersöker den digitala utvecklingen i relation till lärarrollen och svenskämnet. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar med medie- och informationskunnighet (MIK) inom svenskundervisning och skolutveckling samt en kompletterande intervju med Statens medieråd. Syftet med studien är att genom svensklärarnas upplevelse av att arbeta med MIK försöka förstå den digitala utvecklingens betydelse i relation till svenskämnet. Min hypotes är att dagens lärare behöver öka sin medie- och informationskunnighet för att kunna möta elevernas behov och kunna utföra sitt allt mer komplexa demokratiuppdrag. Genom teorierna New Literacy Studies, Critical literacy, begreppet multimodalitet och aktuell tidigare forskning har jag försökte förstå vad den digitala utvecklingen innebär för lärandet och språket. Studien visar att osäkerhet, okunskap, tidsbrist och vaga direktiv är några skäl till att utvecklingen går långsamt framåt. Tydligare nationella direktiv, ett större kollegialt samarbete och kompetensutveckling är några av de faktorer som nämns skulle kunna påskynda progressionen. I den avslutande reflektionen diskuteras MIKs öppningar för att arbeta med normkritisk pedagogik och möjlighet till fortsatt forskning inom detta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Critical literacy
Demokrati
Digital utveckling
Kommunikation
Kunskap
Källkritik
Lärande
Media
Medie- och informationskunnighet (MIK)
Multimodalitet
New Literacy Studies (NLS)
Normkritik
Pedagogik
Språkutveckling
Svenskämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19058 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics