Är ni såna slarvpellar?

DSpace Repository

Är ni såna slarvpellar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är ni såna slarvpellar?
Author Ekdahl, Charlotte ; Korvanen, Anette
Date 2015
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur barn kommuniceras i det dagliga samtalet mellan föräldrar och pedagoger. Vi har använt oss av följande frågeställningar för att konkretisera syftet: Hur initieras samtalet? Vilka roller har föräldrar, pedagoger och barn i samtalet? Vilka aspekter av barn och barns vardag lyfts i samtalet? Studien utgår från en barndomssociologisk ansats, inom vilken barn betraktas som aktiva medskapare av sina liv och barndom ses som ett socialt och kulturellt konstruerat fenomen. Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod med kvantitativa inslag, och primärmaterialet är observationer dokumenterade med fältanteckningar. Studiens resultat visar hur det är mest förekommande att vuxna tar initiativ till samtal och sällan barnen. De vuxnas tilltal har stor betydelse för den roll barnen får i samtalet, men det händer också att barn själv tillskriver sig en inaktiv roll. Barnets prestationer, sociala relationer och allmäntillstånd är aspekter som ofta lyfts i de dagliga samtalen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Barn
Barndom
Dagliga samtal
Föräldrar
Kommunikation
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/19069 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics