Specialpedagogers kollegahandledning

DSpace Repository

Specialpedagogers kollegahandledning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogers kollegahandledning
Author Ekeberg, Ann ; Jogemo, Thord
Date 2006
English abstract
Pedagogical Councelling Given by Special Pedagogues. A Study of Eight Special Pedagogues´ Councelling.
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att få en bild av hur åtta specialpedagoger arbetar med, talar om, upplever och genomför kollegahandledning i förskola och grundskola. Med hjälp av intervjuer ville vi se hur de utvalda specialpedagogerna arbetade med kollegahandledning samt få veta vilka erfarenheter de hade. De intervjuade specialpedagogernas svar har blivit sorterade i teman och kategorier med hänsyn till likheter och olikheter, vilka uttrycker olika kvalitativa aspekter utifrån hur de gestaltar sig i intervjuerna. Intervjuerna blev analyserade för att se hur de åtta specialpedagogerna utförde handledning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject handledning
kollegahandledning
reflektera
specialpedagog
specialpedgogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1907 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics