Specialpedagogers kollegahandledning

DSpace Repository

Specialpedagogers kollegahandledning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ekeberg, Ann
dc.contributor.author Jogemo, Thord
dc.date.accessioned 2006-01-24T10:06:24Z
dc.date.available 2006-01-24T10:06:24Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1907
dc.description Syftet med arbetet är att få en bild av hur åtta specialpedagoger arbetar med, talar om, upplever och genomför kollegahandledning i förskola och grundskola. Med hjälp av intervjuer ville vi se hur de utvalda specialpedagogerna arbetade med kollegahandledning samt få veta vilka erfarenheter de hade. De intervjuade specialpedagogernas svar har blivit sorterade i teman och kategorier med hänsyn till likheter och olikheter, vilka uttrycker olika kvalitativa aspekter utifrån hur de gestaltar sig i intervjuerna. Intervjuerna blev analyserade för att se hur de åtta specialpedagogerna utförde handledning. en
dc.description.abstract Pedagogical Councelling Given by Special Pedagogues. A Study of Eight Special Pedagogues´ Councelling. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject handledning en
dc.subject kollegahandledning en
dc.subject reflektera en
dc.subject specialpedagog en
dc.subject specialpedgogik en
dc.title Specialpedagogers kollegahandledning en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics