KME - Estetikens kunskapsskapande

DSpace Repository

KME - Estetikens kunskapsskapande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KME - Estetikens kunskapsskapande
Author Hedetoft, Jeanette ; Sandqvist, Jessica
Date 2006
English abstract
KME – The creative knowledge of aesthetics
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur man arbetar med estetiska läroprocesser på några skolor. Vidare vill vi tydliggöra vårt huvudämnes kärna och befästa de estetiska läroprocessernas betydelse för morgondagens kunskapande. Vi vill även tydliggöra ämnet KME och varför det är så viktigt att vi arbetar med detta ämne i skolan. Slutligen vill vi dessutom undersöka på vilken position rektorerna kan tänkas anställa blivande KME-pedagoger. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med både rektorer och biträdande enhetschefen för Kultur, Språk och Medier, (KSM). Resultatet visade att arbetet med estiska uttrycksformer fortfarande är ganska modest, där de kommer till användning främst vid redovisningar och presentationer, men att den radikala estetiken kan få möjlighet att göra entré inom några år om vi, Lärarutbildningen och KME-studenter, marknadsför oss på rätt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject KME
Handle http://hdl.handle.net/2043/1909 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics