Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser

DSpace Repository

Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Forsberg, Malin
dc.contributor.author Åberg, Matilda
dc.date.accessioned 2015-06-29T11:29:29Z
dc.date.available 2015-06-29T11:29:29Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19097
dc.description Antalet asylsökande i Sverige har blivit mer omfattande vilket gör att fler nyanlända försöker att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Individerna omfattas av en rad olika etableringsinsatser för att integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Syftet med vår studie är att analysera nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser utifrån de nyanländas enskilda upplevelser. Vi har valt att studera utbildningsföretagets betydelse för de nyanlända att etableras på arbetsmarknaden, samt vilka resurser och kapital de nyanlända upplever att de får av utbildningsföretaget. Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår studie och utfört semistrukturerade intervjuer med våra respondenter. Totalt ingår sex nyanlända i vår studie. Resultatet analyseras utifrån Pierre Bourdieus begrepp om kapital, samt genom begreppen habitus och handlingshorisont från Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes Careershipteori. Nyanlända omfattas av utbildningsföretagets insatser och resurser för att ge individerna möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Varje enskild individ bär med sig olika uppsättningar av Pierre Bourdieus begrepp symboliskt, kulturellt och socialt kapital. Utbildningsföretaget förser nyanlända med kapital som svenska språkkunskaper, skriva ansökningshandlingar och utöka sina sociala kontakter. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject nyanlända en_US
dc.subject utbildningsföretag en_US
dc.subject praktik en_US
dc.subject etablering en_US
dc.subject upplevelser en_US
dc.title Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics