Läsutvecklingsschema som bedömningsinstrument inom skolan

DSpace Repository

Läsutvecklingsschema som bedömningsinstrument inom skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsutvecklingsschema som bedömningsinstrument inom skolan
Author Blomberg, Kristina ; Persson, Cecilia
Date 2006
English abstract
Reading development schedule as an instrument of assessment whitin school
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om LUS, läsutvecklingsschema, vad det innebär, hur det används inom skolverksamheten och om det kan stödja barns läsutveckling. Vi tycker att detta är viktiga frågeställningar då vi upplever att bedömningsinstrumentet LUS är vanligt förekommande ute på skolorna i dag. I våra empiriska undersökningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vårt resultat visar hur LUS används på de skolor som vi besökt, och vad det innebär för barn och pedagoger i arbetet med läsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject LUS
Bedömningsinstrument
Läsning
Läsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/1911 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics