Stöld på arbetsplatsen. En kvantitativ studie av stöld som begås av anställda utifrån Situationella handlingsteorin.

DSpace Repository

Stöld på arbetsplatsen. En kvantitativ studie av stöld som begås av anställda utifrån Situationella handlingsteorin.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stöld på arbetsplatsen. En kvantitativ studie av stöld som begås av anställda utifrån Situationella handlingsteorin.
Author Grundberg, Clara ; Ahlström, Fanny
Date 2015
English abstract
The present study examines theft committed by employees from a criminological theory, which integrates individual and contextual factors – Situational Action Theory. The purpose of this study is to test whether this theory is an appropriate model of explanation for theft committed by employees of the Swedish café and restaurant industry as well as retail and wholesale trade. The study also intends to examine whether individuals differ in their propensity to steal in, compared to outside of, their workplace. The study is based on primary data acquired with an online questionnaire, distributed on the social network Facebook. The material was analyzed statistically and the main results showed that individual's propensity, in the form of morality and self-control, and motivation in the form of temptations, can be confirmed as important predictors of theft committed by employees. With the foundation of the overall results the conclusion is that the Situational Action Theory could be considered a suitable model of explanation for theft in the workplace.
Swedish abstract
Den aktuella studien undersöker stöld som begås av anställda utifrån en kriminologisk teori som integrerar individuella och kontextuella faktorer – Situationella handlingsteorin. Syftet med studien är att testa huruvida denna teori utgör en lämplig förklaringsmodell för stöld som begås av anställda inom den svenska café- och restaurangbranschen samt detalj- och partihandeln. Studien ämnar även undersöka om individers stöldbenägenhet skiljer sig åt på respektive utanför arbetsplatsen. Studien grundar sig på primärdata inhämtad med hjälp av en webbenkät, distribuerad på det sociala nätverket Facebook. Materialet analyserades statistiskt och de huvudsakliga resultaten visar att individens benägenhet, i form av moral och självkontroll, samt motivation i form av frestelser, kan bekräftas som viktiga prediktorer för stöld som begås av anställda. Med grund i de samlade resultaten dras slutsatsen att Situationella handlingsteorin kan anses vara en lämplig förklaringsmodell för stöld på arbetsplatsen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject anställd
extern kontroll
moral
moralkontext
Situationella handlingsteorin
självkontroll
stöld
kriminologi
SAT
employee
external control
morality
moral context
self-control
Situational Action Theory
theft
criminology
Handle http://hdl.handle.net/2043/19115 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics