Stöld på arbetsplatsen. En kvantitativ studie av stöld som begås av anställda utifrån Situationella handlingsteorin.

DSpace Repository

Stöld på arbetsplatsen. En kvantitativ studie av stöld som begås av anställda utifrån Situationella handlingsteorin.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Grundberg, Clara
dc.contributor.author Ahlström, Fanny
dc.date.accessioned 2015-06-30T14:05:45Z
dc.date.available 2015-06-30T14:05:45Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/19115
dc.description Den aktuella studien undersöker stöld som begås av anställda utifrån en kriminologisk teori som integrerar individuella och kontextuella faktorer – Situationella handlingsteorin. Syftet med studien är att testa huruvida denna teori utgör en lämplig förklaringsmodell för stöld som begås av anställda inom den svenska café- och restaurangbranschen samt detalj- och partihandeln. Studien ämnar även undersöka om individers stöldbenägenhet skiljer sig åt på respektive utanför arbetsplatsen. Studien grundar sig på primärdata inhämtad med hjälp av en webbenkät, distribuerad på det sociala nätverket Facebook. Materialet analyserades statistiskt och de huvudsakliga resultaten visar att individens benägenhet, i form av moral och självkontroll, samt motivation i form av frestelser, kan bekräftas som viktiga prediktorer för stöld som begås av anställda. Med grund i de samlade resultaten dras slutsatsen att Situationella handlingsteorin kan anses vara en lämplig förklaringsmodell för stöld på arbetsplatsen. en_US
dc.description.abstract The present study examines theft committed by employees from a criminological theory, which integrates individual and contextual factors – Situational Action Theory. The purpose of this study is to test whether this theory is an appropriate model of explanation for theft committed by employees of the Swedish café and restaurant industry as well as retail and wholesale trade. The study also intends to examine whether individuals differ in their propensity to steal in, compared to outside of, their workplace. The study is based on primary data acquired with an online questionnaire, distributed on the social network Facebook. The material was analyzed statistically and the main results showed that individual's propensity, in the form of morality and self-control, and motivation in the form of temptations, can be confirmed as important predictors of theft committed by employees. With the foundation of the overall results the conclusion is that the Situational Action Theory could be considered a suitable model of explanation for theft in the workplace. en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject anställd en_US
dc.subject extern kontroll en_US
dc.subject moral en_US
dc.subject moralkontext en_US
dc.subject Situationella handlingsteorin en_US
dc.subject självkontroll en_US
dc.subject stöld en_US
dc.subject kriminologi en_US
dc.subject SAT en_US
dc.subject employee en_US
dc.subject external control en_US
dc.subject morality en_US
dc.subject moral context en_US
dc.subject self-control en_US
dc.subject Situational Action Theory en_US
dc.subject theft en_US
dc.subject criminology en_US
dc.title Stöld på arbetsplatsen. En kvantitativ studie av stöld som begås av anställda utifrån Situationella handlingsteorin. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Kriminologi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics