Veta men inte göra- En litteraturstudie om sjuksköterskors kunskaper relaterat till decubitus

DSpace Repository

Veta men inte göra- En litteraturstudie om sjuksköterskors kunskaper relaterat till decubitus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Veta men inte göra- En litteraturstudie om sjuksköterskors kunskaper relaterat till decubitus
Author Lindow, Madeleine ; Törnqvist, Sofie
Date 2006
English abstract
Decubitus causes a lot of unnecessary suffering for the patients. This suffering could be prevented with the usage of recommended treatment- and nursingmethods. The purpose with this review is to examine nurses´ attitudes, knowledge and the gathering of knowledge, how this knowledge is implemented into clinical work and to what extend EPUAP´s recommendations for prevention are applied. The method consists of database searches. Ten articles have been studied and our result is based on the findings in these articles. The result shows that nurses´ degree of knowledge varies, however is on the whole lacking. Old and non-scientific methods are used a great deal. When risk assessing neither the Nortonscale nor the Bradenscale are widely used. The risk assessment is in many cases not performed in accordance with guidelines. The conclusion is that more knowledge about decubitus is needed, along with updated methods. It is of great importance that these methods are made available for staff. In order for there to be a decrease in the prevalence of decubitus every member of staff needs to be able to identify the early stages and perform risk assessment with the use of either the Nortonscale or the Bradenscale.
Swedish abstract
Decubitus innebär onödigt lidande för patienter som drabbas. Genom att använda sig av rekommenderade behandlings- och omvårdnadsåtgärder kan detta lidande förhindras. Syftet med litteraturstudien är att undersöka sjuksköterskors attityder, kunskaper och kunskapsinhämtning, hur ny kunskap implementeras samt i vilken utsträckning EPUAP:s rekommendationer för prevention följs. Metoden som används är databassökning. Tio artiklar har granskats och ligger till grund för resultaten som besvarar frågeställningarna. Resultatet visar att sjuksköterskornas kunskaper är varierande, men överlag bristfälliga. Föråldrade och inte vetenskapligt förankrade metoder används i relativt stor utsträckning. Vid riskbedömning används inte alltid mätinstrument, såsom Nortonskalan och Bradenskalan, inte heller utförs riskbedömningen enligt gällande riktlinjer. Slutsatsen är att det behövs mer kunskap om decubitus samt uppdaterade metoder, vilka måste göras tillgängliga för vårdpersonalen. För att minska och förhindra prevalensen och vårdlidandet krävs det först och främst att vårdpersonalen lär sig identifiera tidiga tecken på decubitus och riskbedömer enligt ett mätinstrument.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject decubitus
kunskaper
mätinstrument
prevention
riskbedömning
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1913 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics