Didaktiska val inom svenskundervisningen i en mångspråkig och mångkulturell gymnasieklass / Didactic Choices within Swedish Teaching in a Multilingual and Multicultural High School Class

DSpace Repository

Didaktiska val inom svenskundervisningen i en mångspråkig och mångkulturell gymnasieklass / Didactic Choices within Swedish Teaching in a Multilingual and Multicultural High School Class

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Didaktiska val inom svenskundervisningen i en mångspråkig och mångkulturell gymnasieklass / Didactic Choices within Swedish Teaching in a Multilingual and Multicultural High School Class
Author Källén, Kristina
Date 2006
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Denna uppsats handlar om undervisningen i en mångkulturell och mångspråkig klass i den svenska gymnasieskolan. De didaktiska val som gjorts i undervisningen under ett par månader under höstterminen 2005 redogörs för och motiveras. De didaktiska valen analyseras mot bakgrund av ett kunskapsbegrepp inspirerat av kognitionsforskning. Vidare belyses valen från sociolingvistisk synpunkt och slutligen också ur en andraspråklig synvinkel. Syftet är att belysa de konsekvenser det mångspråkiga och mångkulturella samhället har för skolans praktik och då specifikt för svenskdidaktiken. Resultatet av undersökningen och analysen är att undervisningen påverkas av de mångspråkiga och mångkulturella särdragen. Dock kan stora delar av de didaktiska val som fungerar i denna grupp också tänkas kunna fungera i en traditionell modersmålssvensk undervisning. Däremot är det inte lika självklart att man kan vända på det och tro att den traditionellt modersmålssvenska didaktiken fungerar lika bra i en etniskt blandad grupp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenskdidaktik
svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/1915 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics