Alla elever är jämlika, men vissa mer än andra - en jämförande undersökning av orsaker till betygsskillnader i engelska mellan två skolor

DSpace Repository

Alla elever är jämlika, men vissa mer än andra - en jämförande undersökning av orsaker till betygsskillnader i engelska mellan två skolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Alla elever är jämlika, men vissa mer än andra - en jämförande undersökning av orsaker till betygsskillnader i engelska mellan två skolor
Author Hedblom, Johan ; Karlsson, Fredrik
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att göra en jämförande undersökning av orsaker till betygsskillnader i ämnet engelska mellan två skolor. Undersökningen genomförs med fokus på skolor i två områden vars invånare uppvisar divergerande socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund. Arbetet inleds med en statistisk jämförelse av de två områdena på kommunal- och övergripande skolnivå. Därefter kommer en enkätundersökning med hela skolår nio på de respektive skolorna. Slutligen genomförs en intervju en lärarrepresentant för engelskan på skolorna. Resultaten pekar mot att socioekonomiska och utbildningsmässiga aspekter spelar en roll i elevers skolresultat och betyg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betygskillnader
Betygsjämförelser
Engelska
Sociokultur
Socioekonomi
Utbildningsnivå
Elevenkät
Lärarintervjuer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1916 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics