Tid kan betyda mycket -En undersökning om elevers förståelse för tid.

DSpace Repository

Tid kan betyda mycket -En undersökning om elevers förståelse för tid.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Berglund, Maria
dc.contributor.author Larsson, Malin
dc.date.accessioned 2006-01-25T13:10:46Z
dc.date.available 2006-01-25T13:10:46Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1917
dc.description Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka elevers förståelse för begreppet tid. Vi ville även undersöka lärarnas föreställningar om vad eleverna har för kunskaper och förståelse för begreppet tid. Vi tror att bristande tilltro till sitt eget tänkande, kan bero på utebliven förståelse mellan pedagogen och elevernas erfarenheter. Därför anser vi att det är viktigt att utgå ifrån elevernas förståelse. Vi ville testa en sorts analys för att få ett hjälpmedel för vår kommande matematikundervisning. För att få svar på våra frågor använde vi oss av enkäter och djupintervjuer. Vi fann att begreppspiralen är ett bra hjälpmedel som ger tydliga resultat på var eleven befinner sig i sin matematikutveckling. Vi upptäckte även att kunskaper i matematik är situationsbundet då eleverna visade olika förståelse i olika situationer. en
dc.description.abstract Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka elevers förståelse för begreppet tid. Vi ville även undersöka lärarnas föreställningar om vad eleverna har för kunskaper och förståelse för begreppet tid. Vi tror att bristande tilltro till sitt eget tänkande, kan bero på utebliven förståelse mellan pedagogen och elevernas erfarenheter. Därför anser vi att det är viktigt att utgå ifrån elevernas förståelse. Vi ville testa en sorts analys för att få ett hjälpmedel för vår kommande matematikundervisning. För att få svar på våra frågor använde vi oss av enkäter och djupintervjuer. Vi fann att begreppspiralen är ett bra hjälpmedel som ger tydliga resultat på var eleven befinner sig i sin matematikutveckling. Vi upptäckte även att kunskaper i matematik är situationsbundet då eleverna visade olika förståelse i olika situationer. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Tid sv_SE
dc.subject begreppsuppfattning sv_SE
dc.subject begreppspiral sv_SE
dc.subject förståelse sv_SE
dc.subject kunskap sv_SE
dc.title Tid kan betyda mycket -En undersökning om elevers förståelse för tid. en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics