Sjuksköterskors attityder till våld mot kvinnor

DSpace Repository

Sjuksköterskors attityder till våld mot kvinnor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors attityder till våld mot kvinnor
Author Parvizi, Neda ; Sjöstrand, Emma
Date 2005
English abstract
Domestic violence has a serious impact on womens´health. There are demands on the health care sector in dealing with domestic violence. The aim of this qualitative, feministic study is to investigate nurses´attitudes towards domestic violence. The study was perfomed by Hartmans´analytical, inductive method. Five categories were identified: taboo, understanding of domestic violence, an unknown number of victims of domestic violence and identification of victims of domestic violence and nurses commmitment. Nurses show a great commitment towards patients suffering from domestic violence. Nurses´both show confidence and uncertainty regarding knowledge, feelings, and caring interventions towards patients suffering from domestic violence. There are a number of cases where nurses fail to identify domestic violence. With a broader understanding of domestic violence nurses are able to increase the nursing function in health promotion and preventive caring intervention. This also requires health care managers to give the issue a high priority.
Swedish abstract
Våld mot kvinnor orsakar flera fysiska- och psykiska sjukdomar och negativa hälsotillstånd. Det finns krav på sjukvården att synliggöra våld mot kvinnor. Syftet med den här kvalitativa, feministiska studien är att undersöka sjuksköterskors attityder till våld mot kvinnor. Studien utformades efter Hartmans analytiska, induktiva metod. Fem kategorier identifierades: tabuera, förståelse för könsrelaterat våld, mörkertal av misshandlade kvinnor och identifikation av misshandlade kvinnor och sjuksköterskors engagemang. Sjuksköterskor visar ett stort engagemang för patienter som söker vård på grund av könsrelaterat våld. Sjuksköterskor uttrycker både säkerhet och osäkerhet gällande kunskap, känslor och omvårdnadsåtgärder av patienter som utsätts för könsrelaterat våld. Många patienter lämnar sjukhuset utan att den bakomliggande orsaken är fastställd. Med en ökad förståelse för våld mot kvinnor stärks sjuksköterskors hälsobefrämjande funktion och preventiva omvårdnadsåtgärder tydliggörs. Detta förutsätter att ledare inom hälso- och sjukvården prioriterar våld mot kvinnor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language other (iso)
Subject attityder
genus
könsrelaterat våld
sjuksköterskor
våld mot kvinnor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1918 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics