"Myror i brallan". Barn med koncentrationssvårigheter.

DSpace Repository

"Myror i brallan". Barn med koncentrationssvårigheter.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Myror i brallan". Barn med koncentrationssvårigheter.
Author Mårtensson, Christina ; Rosander, Christina
Date 2006
English abstract
Examensarbetet inriktar sig på de elever som har svårt att koncentrera sig under lektionen och på så vis brister i sin koncentration. Arbetet omfattar inte de elever som har en diagnos, som t ex Damp och ADHD. Syftet är att undersöka hur man som pedagog ska bemöta elever med koncentrationssvårigheter på bästa sätt, försöka förstå elevernas handlande, se eventuella skillnader mellan pojke/flicka och klarlägga orsaker till dessa svårigheter. Huvudfrågan är:Hur gör pedagogen för att förstå och bemöta elever med koncentrationssvårigheter på ett bra sätt?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Koncentrationssvårigheter
undervisning
pedagogiskt bemötande
arbetsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/1919 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics