Working 9 to 5? En studie av förtroendearbetstidens följder i en forskningsmiljö / Working 9 to 5? A study of the consequences of trust based working time in a research environment

DSpace Repository

Working 9 to 5? En studie av förtroendearbetstidens följder i en forskningsmiljö / Working 9 to 5? A study of the consequences of trust based working time in a research environment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Working 9 to 5? En studie av förtroendearbetstidens följder i en forskningsmiljö / Working 9 to 5? A study of the consequences of trust based working time in a research environment
Author Hellgren, Hannah ; Braw, Mikael
Date 2015
Swedish abstract
Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka de psykosociala effekterna av förtroendearbetstid utifrån ett individperspektiv. Tanken grundas på att upplevelserna av det individuella och fria arbetstidssystemet påverkas av den sociala kontexten med kollegor på arbetsplatsen. Studien undersöker således i vilken mån samvaron med kollegor påverkar individens upplevelse av förtroendearbetstiden vad gäller krav och förväntningar. Metod: Studien görs som en fallstudie med intervjuer som metod. Den insamlade informationen från intervjuerna utgör basen för empirin. Dessa sätts sedan i relation till för studien relevanta teorier och modeller kring arbetsvetenskap. Resultat & Slutsats: I studiens resultat framkommer att individens upplevelse av förtroendearbetstid i stor mån påverkas av kollegorna vad gäller såväl uttalade som outtalade krav och förväntningar. Individen tenderar även att förlägga en stor del av arbetet utifrån dessa faktorer. Det visar sig att den undersökta avdelningen omgärdas av många outtalade krav och förväntningar som i stor del grundar sig i de traditionella avgränsningar mellan arbetet och fritid som den reglerade arbetstiden tillhandahåller.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Förtroendearbetstid
tillit
kollegialt stöd
psykosociala effekter
arbetsflexibilitet
arbetstidssystem
belöning
Handle http://hdl.handle.net/2043/19199 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics