Kliniskt lärande i sjuksköterskeutbildningen : om framväxten av en klinisk utbildningsavdelning (KUA)

DSpace Repository

Kliniskt lärande i sjuksköterskeutbildningen : om framväxten av en klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Kliniskt lärande i sjuksköterskeutbildningen : om framväxten av en klinisk utbildningsavdelning (KUA)
Author Stölten, Charlotte ; Wahn, Anna-Karin
Date 2015
Swedish abstract
Det är med stolthet och glädje vi publicerar denna rapport om ett mycket lyckat pedagogiskt utvecklingsprojekt kallat Klinisk utbildningsavdelning (KUA). KUA är ett samverkansprojekt mellan Institutionen för vårdvetenskap (dåvarande Enheten för omvårdnad), Malmö högskola, arbetsteapeututbildningen, läkarutbildningen och sjukgymnastutbildningen vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och SUS/Malmö, Region Skåne som handlar om att vi byggt en klinisk utbildningsmiljö för att sjuksköterskestudenter ska kunna lära och träna tillsammans med andra vårdprofessioner. Uppdraget att beskriva KUA:s historia och de processer som ledde till att projektet kunde realiseras har vi gett till en av initiativtagarna enhetschef emerita, leg. sjuksköterskan och filosofie doktor Charlotte Stölten tillsammans med Anna-Karin Wahn, Institutionen för vårdvetenskap, som är leg. sjuksköterska, magister i omvårdnad och pedagogik, klinisk lärare på KUA. Det är vår förhoppning att vi med denna skrift lägger grunden till fortsatt utveckling för KUA, bland annat för att vi tror att kraven på väl utbildad och samtränad personal inom vård och omsorg kommer att vara fortsatt höga.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle;1
ISBN 978-91-7104-635-2
978-91-7104-636-9
Pages 24
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19204 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics