"Ja, det tar jag med i bedömningen – fast man egentligen inte får" – en undersökning om gymnasielärares inställning till bedömning och betygssättning

DSpace Repository

"Ja, det tar jag med i bedömningen – fast man egentligen inte får" – en undersökning om gymnasielärares inställning till bedömning och betygssättning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Ja, det tar jag med i bedömningen – fast man egentligen inte får" – en undersökning om gymnasielärares inställning till bedömning och betygssättning
Author Karlsson, Matilda ; Olsson, Jon
Date 2006
English abstract
Syftet med följande arbete är att öka förståelsen för vad en likvärdig bedömning och betygssättning i gymnasieskolan innebär, samt studera förutsättningarna för att en sådan skall vara möjlig. I arbetet presenteras riktlinjer för hur dagens betygssystem är tänkt att uppfattas. Dessutom ges en översikt av tidigare forskning som på ett eller annat sätt behandlar frågor kring bedömning och betygssättning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi undersöka hur gymnasielärare resonerar kring bedömning och betygssättning. I undersökningen har både lärare som undervisar elever på studieförberedande program och lärare som undervisar elever på yrkesförberedande program kommit till tals. Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att förutsättningarna för att en likvärdig bedömning och betygssättning skall kunna nås inte är optimala. Vad de olika lärarna uppger vara betygsgrundande varierar stort.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betyg
betygskriterier
betygssystemet
bedömning
gymnasieskolan
individualisering
likvärdighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1922 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics