Jag hör vad du säger, men vad är det egentligen du berättar?

DSpace Repository

Jag hör vad du säger, men vad är det egentligen du berättar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag hör vad du säger, men vad är det egentligen du berättar?
Author Thorsén, Sandra ; Persson, Elin
Date 2015
Swedish abstract
Av tidigare erfarenheter har vi kunnat se att kommunikation mellan barn ofta ersätts av en envägskommunikation mellan pedagog och barn under pedagogstyrda aktiviteter. Därför är vårt syfte i denna studie att iscensätta, beskriva och analysera olika literacysituationer för att få syn på hur barn kommunicerar med varandra samt vad de kommunicerar om. Genom aktionsforskning har vi bedrivit ett utvecklingsarbete där vi som blivande pedagoger har skapat situationer för barn som främjar den kommunikativa kompetensen. Situationerna vi har skapat är i form av samlingar och berör högläsning och fritt berättande. Vi valde att fokusera på detta då mycket av den tidigare forskningen gällande kommunikation i literacysituationer har fokuserat på kroppslig kommunikationen mellan böcker och barn eller på hur barn kommunicerar och använder böcker tillsammans med andra barn. Literacy är ett centralt begrepp i vårt arbete och är nära kopplat till vårt teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet. Resultatet pekar på att barnen kommunicerade om det gemensamt lästa och drog paralleller till det verkliga livet. Studien visar också hur barn kommunicerar på två olika sätt, genom verbal och icke- verbal kommunikation och ofta använde det icke- verbala som ett komplement till det verbala språket.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Aktionsforskning
Literacy
Förskola
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/19243 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics